Onze opdrachten

Als openbare vastgoedmaatschappij (OVM) bestaat het maatschappelijk doel van Le Logis-Floréal erin om sociale woningen te bouwen en ter beschikking te stellen.

De Brusselse Huisvestingscode beschrijft de opdrachten van de OVM’s. Onder andere:

 • personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden tot de sociale huisvesting een woning verschaffen, bestemd als hoofdverblijfplaats, binnen de voorwaarden bepaald door deze Code en door de Regering;

 • onroerende goederen aankopen, verbouwen, saneren, renoveren of onderhouden om ze te verhuren aan personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden tot de sociale huisvesting, waarbij er inzonderheid op toe dienen te zien dat de gemeenschappelijke ruimten en de onmiddellijke omgeving van de sociale woningen worden ingericht en aangelegd met een beter welzijn van de huurders voor ogen, meer bepaald via architecturale vernieuwingen van culturele aard;
 • bevorderen dat rekening wordt gehouden met de sociale moeilijkheden waarmee de huurders kampen, inzonderheid via partnerschap, en een huurbeheer voeren dat rekening houdt met de behoeften van de huurders;
 • een grondstrategie van de Maatschappij ontwikkelen.

Le Logis – Floréal is leed van Social Housing Brussels, de beroepsfederatie van de 16 openbare vastgoedmaatschappijen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Social Housing Brussels (SHBxl vzw) is de nieuwe beroepsfederatie van de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beheersorganen

Raad van Bestuur

 • Ana DE BOE, Voorzitster
 • Danielle DURAND, Ondervoorzitster
 • Abdelkader FADLI, Bestuurder
 • Michel KLIMIS, Bestuurder
 • Annick PRICE, Bestuurder
 • Eric VANDENBOSCH, Bestuurder
 • Bernard LORAND, Bestuurder

Uitgenodigde leden:

 • Reda ELAJMI, Afgevaardigde – sociaal
 • Daphné GODFIRNON, Algemeen-Directrice
 • Ingrid PLANCQUEEL, Secretaris en Adjunct-Algemeen-Directrice

Verslagen met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen van de bestuurders, jaarverslag, dienstjaar 2022: SCRL Le Logis – Floréal (PDF)

Directie

 • Daphné GODFIRNON, Algemeen Directrice
 • Ingrid PLANCQUEEL, Adjunct-Algemeen-Directrice
 • Magali CARLIER, Adjunct van de Directie
 • Frédéric FRANCUCK, Adjunct van de Directie
 • Laurent HACHOUCHE, Adjunct van de Directie
 • Noémie PICAVET, Adjunct van de Directie
 • Angélique RUTAYISIERE – PIERLOT, Adjunct van de Directie
 • Annie VANBALTHOVEN, Adjunct van de Directie

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Logis-FloréalDe Algemene Vergadering bestaat uit alle vennoten.
De gewone Algemene Vergadering vindt elk jaar plaats, op de laatste zaterdag van de maand mei.
Het laat de vennoten in het bijzonder toe om het verslag over de zaken van de maatschappij te horen, uitspraak te doen over de jaarrekening en kwijting te geven aan de bestuurders.

Bestuursverslag aan de Algemene Vergadering van 03 juni 2023
Jaarrekening – boekjaar 2022
Accountantsverslag – boekjaar 2022

Statuten van Le Logis – Floréal (aangenomen door de Algemene Vergadering van 03 juni 2023)