Kandidaten

 • Inschrijving om een sociale woning aan te vragen
 • Actualisering van de kandidaatsdossiers
 • Toewijzing van woningen

Huurders

 • Verandering van de situatie: geboorte, samenwoning, scheiding…
 • Verandering in de inkomsten, herziening van de huurprijzen…
 • Vragen over de huur en de lasten
 • Opzegging van de huur, mutatieaanvraag
 • Huur van een garage

Sociale dienst

 • Hulp om brieven te begrijpen en te schrijven
 • Sociale en budgettaire hulp
 • Individuele begeleiding: een school zoeken, huiswerkhulp…
 • Collectieve problematieken: steun aan initiatieven om de leefomgeving te verbeteren

Technische dienst

 • Technisch probleem in uw woning
 • Vraag of toelatingsaanvraag met betrekking tot werken
 • Vraag over een plaatsbeschrijving
 • Vraag met betrekking tot een werf
 • Schadegeval in uw woning…

Permanentie

Onze diensten ontvangen u:

 • op maandag van 14u tot 16u
 • op dinsdag van 09u tot 11u (behalve de dienst ‘kandidaten’)
 • op donderdag van 09u tot 11u