Vraag het inschrijvingsformulier aan bij onze dienst ‘kandidaten’.

Dat kan als volgt:

  • Kom naar de permanenties van onze dienst ‘kandidaten’, op maandag van 14u00 tot 16u00 en op donderdag van 9u00 tot 11u00 in onze kantoren aan de Georges Benoitlaan nr. 26 te 1170 Brussel
  • Per brief
  • Per e-mail op volgend adres: info@lelogisfloreal.be

Gelieve uw naam en adres te vermelden bij uw aanvraag.

Vul het formulier in. U krijgt de mogelijkheid om verscheidene maatschappijen en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te selecteren.

Bezorg het ondertekende formulier aan de maatschappij tegen ontvangstbewijs of via een aangetekende brief. Het moet verplicht vergezeld zijn van de volgende documenten:

  • Het aanslagbiljet met betrekking tot de inkomsten van het referentiejaar (= 3 jaar voordien) van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn. Bijvoorbeeld: voor een inschrijving in 2021 moet u de inkomsten van het jaar 2018 (aanslagjaar 2019) leveren.
  • Alle bewijzen van uw huidige inkomsten (de drie laatste loonfiches, werkloosheid, OCMW…). Indien één van de leden van het gezin geen inkomen heeft, dan moet hij of zij een verklaring op erewoord leveren dat hij of zij niet over een inkomen beschikt.
  • Indien u een of meer kinderen ten laste hebt: een attest van de kinderbijslag met de naam, de voornaam en de geboortedatum van elk kind ten laste.
  • Als een lid van uw gezin een handicap heeft: attest van erkenning van een handicap.
  • Eventuele andere bijlagen naargelang uw situatie (zie formulier)