Zodra u bovenaan op de wachtlijst van de kandidaat-huurders staat en er een woning vrijkomt die overeenstemt met uw gezinssamenstelling, stellen wij u per aangetekende brief een woning voor.

U moet de instructies volgen die in die brief aangeduid zijn (binnen de termijn antwoorden, de gevraagde documenten leveren vóór het bezoek aan de voorgestelde woning).

U hebt dan 8 werkdagen om de woning te bezoeken en uw antwoord te geven:

  • Als u de woning aanvaardt: zal er een afspraak worden vastgelegd om het huurcontract te ondertekenen.
  • Als u de woning weigert: dan moet u uw weigering schriftelijk motiveren. Let wel: enkel motieven om dringende redenen worden in aanmerking genomen. De redenen van de weigering zullen door de Dienst Kandidaten worden beoordeeld en door de Sociaal Afgevaardigde van de BGHM worden gevalideerd. Als uw weigering niet gerechtvaardigd wordt bevonden, dan zal uw kandidatuur worden geschrapt (= verwijderd uit de lijst van alle maatschappijen waar u bent ingeschreven).

Als uw kandidatuur wordt geschrapt, dan kunt u zich niet opnieuw inschrijven bij een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.