Er zijn materialen met asbest aangetroffen in de gebouwen Aartshertogenlaan 1 en 3, evenals Phlox 8 en 10.

Als voorzorgsmaatregel heeft Le Logis – Floréal besloten om de asbestsanering van alle gebouwen uit te voeren. Deze werken zullen binnenkort worden gepland.

Deze uitzonderlijke situatie heeft het noodzakelijk gemaakt om alle huurders van de vier betrokken gebouwen te verhuizen.

De bewoners hebben alle gedetailleerde informatie ontvangen tijdens een verplichte informatiesessie die op 24 januari jongstleden is gehouden, en ze worden uitgenodigd om een individuele afspraak te maken met onze verhuur- en sociale dienst om hun wensen met betrekking tot hun verhuizing kenbaar te maken. Waar mogelijk zullen we hier rekening mee houden.

U kunt het document raadplegen dat is gepresenteerd tijdens de informatiesessie van 24 januari 2024, evenals de antwoorden op vragen die door bewoners tijdens de vergadering zijn gesteld.

Bewoners worden uitgenodigd om een individuele afspraak te maken met onze verhuur- en sociale dienst om al hun aanvullende vragen te stellen.

We blijven tot uw beschikking voor verdere uitleg en zullen alles in het werk stellen om u een verhuisoplossing te bieden die past bij uw huishouden.