De SLRB en de Sociale Immobiliën van Openbaar Nut (SISP) voeren momenteel een tevredenheidsonderzoek uit onder de huurders van sociale woningen. Het doel van dit onderzoek is om de SISP te helpen de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren.

Het bedrijf Dedicated, gespecialiseerd in opiniepeilingen, is door de SLRB en uw SISP Le Logis-Floréal aangesteld om uw mening te verzamelen over uw woning en leefomgeving.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • De telefoonnummers van 200 huurders van elke sociale huisvestingsmaatschappij worden willekeurig geselecteerd door het onderzoeksinstituut Dedicated.
  • Het onderzoek vindt telefonisch plaats tussen oktober en november 2023. Het duurt slechts enkele minuten en is strikt anoniem.
  • Het is de firma Dedicated die het onderzoek uitvoert en niet het personeel van uw SISP..
  • Uw SISP zal de namen van de deelnemers aan het onderzoek en hun persoonlijke mening niet kennen.
  • U bent volledig vrij om al dan niet op de vragen te antwoorden.

Uw deelname is essentieel omdat dit zal bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze diensten. We danken u bij voorbaat voor het vriendelijk ontvangen van de telefonische enquêteur.

Heeft u vragen over dit onderzoek? U kunt contact opnemen met Dedicated: info@dedicated.be of telefonisch: 02 344 00 88.