Bestrijding Coronavirus – maatregelen getroffen door de maatschappij

De Nationale Veiligheidsraad heeft op donderdag 12 maart 2020 een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het Covid 19-virus te beperken.

Onze maatschappij had al enkele dagen maatregelen getroffen. Ze worden vanaf vrijdag 13 maart 2020 en minstens tot 3 april aanstaande versterkt. In functie van de evolutie van de situatie kunnen ze herzien worden.

Wat betekend dit voor de huurders ?

Vanaf 13 maart tot en met 3 april 2020 (minstens)

1.    DE SPREEKUREN WORDEN AFGESCHAFT.De huurders worden verzocht ENKEL PER TELEFOON contact op te nemen met onze kantoor (02/672.33.59 of 02/672.31.42)

2.    ENKEL DRINGEN TECHNISCHE INTERVENTIES worden door onze arbeiders uitgevoerd en voor zover de huurders NIET ZIEK zijn.

De andere interventie worden uitgesteld tot aan het einde van bovenvermelde periode.  Deze maatregel zal onvermijdelijk tot vertraging leiden van de interventietermijnen.

3.    GEEN ENKEL BEZOEK AAN DE HUURDERS is voorzien tijdens deze periode. Bijgevolg worden alle geplande afspraken (met uitzondering van dringende interventies) GEANNULEERD.

4.     DE GEPLANDE INFORMATIEVERGADERINGEN worden UITGESTELD. Een nieuwe datum zal u meegedeeld worden aan het einde van de periode waarin de maatregelen van toepassing zijn. 

5.    STUDIO LOGISSLUIT DE DEUREN gedurende de hele periode.

6.     HYGIËNE MAATREGELEN worden, binnen de grenzen van ons beschikbaar personeel, getroffen in de gemeenschappelijke ruimtes van de appartementsgebouwen.  Alle huurders worden verzocht de maatregelen te treffen die door de bevoegde instanties worden aanbevolen.